Και νέα εμπλοκή στο εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας

στις

Από πέρυσι τον Ιούνιο η Πολεμική Αεροπορία προσπαθεί να αποκτήσει καινούργιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος.

Οι λόγοι που η Π.Α. το χρειάζεται και μάλιστα άμεσα σύμφωνα με τα όσα λένε οι ίδιοι οι Αξιωματικοί είναι και επιχειρησιακοί (καλύτερη και ασφαλέστερη εκπαίδευση) και οικονομικοί (τελικά θα κοστίσει λιγότερο η απόκτηση νέων από την συντήρηση των παλιών).

Και όμως αν και το ποσό είναι μικρό, αν και τα λεφτά υπάρχουν, αν και είναι γνωστά τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη που υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη, ένα χρόνο μετά η Πολεμική Αεροπορία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα ματαίωση του διαγωνισμού της.

Η αρχή έγινε πέρυσι στις 8 Ιουνίου.

Τότε εγκρίθηκε η αναγκαιότητα – σκοπιµότητα απόκτησης Νέου Ολοκληρωµένου Εκπαιδευτικού Αεροσκάφους (Α/Φ) Σταδίου Επιλογής (ΟΣ ΝΑΣΕ) και η διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού, µε τις διατάξεις του Π∆ 60/07, επικουρικά δε του Π∆ 118/07, προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων εκατοµµυρίων, διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (4.200.000,00 €).

Φυσικά υπήρξε πρόβλημα.

Στις 11 Ιουλίου του 2016  πάρθηκε απόφαση, µε την οποία εγκρίθηκε η µετάθεση της διενέργειας του ανοικτού διαγωνισµού κατά τριάντα τέσσερις (34) ηµέρες, για την ικανοποίηση αιτηµάτων υποψήφιων συµµετεχόντων και την επίτευξη επαρκούς ανταγωνισµού.

Η κατάθεση προσφορών ήταν τελικά….μηδενική (0).

Τελικά στις 13 Ιουνίου 2017 λήφθηκε απόφαση ματαίωσης και επανάληψης του διαγωνισμού και ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού επτά εκατοµµυρίων οκτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (7.800.000,00 €).

Λεφτά σε βάρος του 2018 για να αγοραστούν τα 12 εκπαιδευτικά αεροπλάνα και η υποστήριξη τους.

Αεροσκάφη τα οποία λέγεται εδώ και καιρό πως όταν θα αποκτηθούν θα δημιουργήσουν διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο στην Καλαμάτα και τότε θα έρχονται από όλο τον κόσμο Ίκαροι για να εκπαιδευτούν και έτσι θα υπάρχει και οικονομικό κέρδος.

Τρίτη και 13 πάντως μάλλον δεν ξεκινάει καλά ούτε η επανάληψη του διαγωνισμού (μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ) ειδικά για μια χώρα στην οποία όπως φαίνεται τελικά κανείς δεν θέλει ούτε να πουλήσει ούτε να αγοράσει τίποτα.

 

 

 

Advertisements