Προϊστάμενοι Βουλής: Θα τους διαλέγουν σε 30 λεπτά!

στις

Μισή ώρα αρκεί, λέει η Βουλή, για να «ακτινογραφήσει» τους υποψηφίους για τις θέσεις προϊσταμένων.

Όπως λέει η απόφαση του Νίκου Βούτση: Προς επίτευξη του σκοπού της δομημένης συνέντευξης και για την ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης, η χρονική διάρκεια της συνέντευξης των υποψηφίων προσδιορίζεται ανά επίπεδο θέσης ευθύνης ως εξής: α) περίπου τριάντα (30΄) λεπτά για θέσεις προϊσταμένων επιπέδου γενικής διεύθυνσης, β) είκοσι (20΄) έως τριάντα (30΄) λεπτά για θέσεις προϊσταμένων επιπέδου διεύθυνσης και γ) είκοσι (20΄) έως τριάντα (30΄) λεπτά για θέσεις προϊσταμένων επιπέδου τμήματος.

Στον χρόνο τουλάχιστον κάνουμε οικονομία…

 

Advertisements