Να υποθέσουμε ο μισθός θα είναι 751 ευρώ;

στις

Διαβάζουμε στην ανοιχτή διακυβέρνηση πως η κυβέρνηση μεγαλώνει και άλλο το δημόσιο.

Για την «ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΗ»

Συγκεκριμένα για την :«Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων»

Μάλιστα….

Λές ας βάλουν άλλη μια ταμπέλα, ας πάρουν 10 καρέκλες και δέκα γραφεία από εδώ να τα πάνε εκεί, ας βάλουν και 10 δημόσιους υπαλλήλους από εδώ εκεί να τελειώνουμε.

Να μην κοστίσει τίποτα επιπλέον.

Αλλά όχι, δεν είναι έτσι.

 

Λέει το άρθρο 13:

Στην Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται να προσλαμβάνεται ειδικευμένο επιστημονικό, και λοιπό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου ή και αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου.

Ο Υπουργός Υγείας, με απόφασή του, καθορίζει τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού, τον τρόπο και χρόνο πρόσληψης, τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη μισθολογική και υπηρεσιακή κατάσταση των προσλαμβανόμενων του παρόντος άρθρου, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

Και αλλού λέει:

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τα μέλη που υπηρετούν ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης καθώς και της ανά συνεδρίασης αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Να υποθέσουμε το συνολικό ύψος όλων αυτών των αποζημιώσεων δεν θα ξεπερνάει τα περίφημα 751 ευρώ;

Advertisements