Ανάπτυξη: Ούτε δικό τους νόμο δεν μπορούν να εφαρμόσουν.

στις

Πραγματική απόλαυση.

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να «αδειάζουν» την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει βγάλει μια υπουργική απόφαση για τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και εξακολουθεί να εφαρμόζει τον παλιό νόμο που όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόντρα στην ανάπτυξη.

Φυσικά ξέρουμε απο τώρα την απάντηση.

Φταίνε οι άλλοι.

Το ΔΝΤ.

Η Ν.Δ.

Ο Βενιζέλος (όχι ο Βαγγέλης).

Ο Καποδίστριας.

Ο Περικλής (και η Ασπασία).

Ο καιρός.

Τα ζώδια (μας φέρνουνε εμπόδια).

κτλ.

Πάντως δεν φταίει η κυβέρνηση.

Ζούμε μεγάλες στιγμές.

Η ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ (η οποία μια που το έφερε η κουβέντα έχει εναν ωραίο στεγνό τίτλο, όπως ακριβώς θα γινόταν και το 2012, το 2013, κτλ)

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς

–    Εσωτερικών

–    Οικονομίας και Ανάπτυξης
 
Θέμα: Έκδοση της ΚΥΑ για την εφαρμογή του Νόμου 4442/2016

Στις 7 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 230-7/12/2016) ο Νόμος 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», ο οποίος απλοποιεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες άσκησης οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα με σκοπό την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Μεταξύ άλλων ό Ν. 4442/16 με το Άρθρο 28 απλουστεύει το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπάγοντας τα καταστήματα αυτά σε καθεστώς γνωστοποίησης και καταργώντας το ως τώρα ισχύον καθεστώς αδειοδότησης από τους Δήμους, που ήταν εξαιρετικά χρονοβόρο.

Η προβλεπόμενη όμως από το Άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4442/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα καθόριζε τις διαδικαστικές λεπτομέρειες της εφαρμογής του Άρθρου 28 και κάθε σχετικού με την γνωστοποίηση θέματος, αν και προβλέπεται στο Άρθρο 36 παρ. 1 να εκδοθεί μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου, δεν έχει εκδοθεί ακόμα αν και έχουν παρέλθει ήδη 3 μήνες από την δημοσίευση του Ν 4442/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μάλιστα την 24η Φεβρουαρίου 2016 εκδόθηκε και Εγκύκλιος των Γενικών Γραμματέων Εσωτερικών και Βιομηχανίας (ΑΔΑ ΩΒΩΥ 465ΧΘ7-39Π) που επαναφέρει το προ του Ν. 4442/2016 καθεστώς αδειοδότησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το Άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4442/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση, αναστέλλοντας έτσι επ’ αόριστον την εφαρμογή του Ν. 4442/2016 τον οποίο ψήφισε η Βουλή.

•    Επειδή ψηφίζοντας τον Νόμο 4442/2016, με την διαδικασία μάλιστα του επείγοντος, αναμέναμε την επείγουσα εφαρμογή του για την διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας,
•    Επειδή τρείς μήνες αρκούν προκειμένου να συνταχθεί και να εκδοθεί μια απλή Υπουργική Απόφαση που να απαριθμεί τα έγγραφα που υποχρεούται να κρατάει σε διακριτό φάκελο ένα μικροεπαγγελματίας,
•    Επειδή η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης επιχειρήσεων εκ μέρους της διοίκησης συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα προκειμένου να αρθούν γραφειοκρατικά εμπόδια κατά την προσέλκυση επενδύσεων

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

–     Πότε θα εκδοθεί η προβλεπόμενη από το Άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 4442/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση, ώστε να αρχίσει η εφαρμογή του Ν. 4442/2016;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αυλωνίτου Ελένη

Γεννιά Γεωργία

Ξυδάκης Νίκος

Ριζούλης Ανδρέας

Τριανταφύλλου Μαρία

 

Advertisements