Τι βρήκε ο ΣΥΡΙΖΑ στο δημόσιο;

στις

Τι λέει η εγκύκλιος της Όλγας Γεροβασίλη με τίτλο: «Αξιολόγηση και εξορθολογισμός των κλάδων Δημοσίου τομέα» για το δημόσιο;

Για ορεκτικό:

«Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, προκύπτει ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός κλάδων που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του δημοσίου τομέα, είτε λόγω έλλειψης αντικειμένου εργασίας είτε λόγω αλληλοεπικάλυψης με παρεμφερείς, κλάδους. Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο να εμφανίζονται, με διαφορετική ονομασία, κλάδοι με όμοια τυπικά προσόντα και καθήκοντα».

Πάμε πάλι: ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!!!

Και τι άλλο λέει;

«διαπιστώνεται ότι αρκετοί φορείς εξακολουθούν να εμμένουν στην αναντιστοιχία μεταξύ κλάδων μόνιμου προσωπικού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ενώ στην πράξη πρόκειται για ομώνυμες/συναφείς ή παρεμφερείς επαγγελματικές κατηγορίες, είτε λόγω ομοίων απαιτούμενων τυπικών προσόντων είτε λόγω ίδιων/ συναφών αρμοδιοτήτων». 

Μπάς και τελειώσαμε; ΟΧΙ,  δεν τελειώσαμε. Εχει και άλλο.

«παρατηρείται το φαινόμενο, ειδικότητες που ανήκουν στο ίδιο «επάγγελμα» να αποτελούν διακριτούς κλάδους στους Οργανισμούς των δημοσίων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να παγιώνεται  μια λογική κατάτμησης και πολυδιάσπασης. Μάλιστα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε μερικές περιπτώσεις, εντοπίστηκε η τάση δημιουργίας μεμονωμένων κλάδων με βάση το τυπικό προσόν (τίτλο σπουδών) του κατέχοντος τη θέση κατά τη διαδικασία πρόσληψης/μετάταξης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές του ισχύοντος «Προσοντολογίου» (π.δ. 50/2001, όπως ισχύει). Τέλος, σε άλλες περιπτώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις που συντελούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας, όπως έχει αναφερθεί στην υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/73/40111/4.3.2016 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας σχετικά με την απασχόληση ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα».

Πέφτουμε απ΄τα σύννεφα!

(ΥΓ: Να εδω μας φτάσαν τα μνημόνια)

 

Advertisements