Ο «συνήγορος του πολίτη», «αναλαμβάνει» τα …Σώματα Ασφαλείας (και σύντομα και τις Ένοπλες Δυνάμεις;)

στις

Υπερεξουσίες και …προσλήψεις (10 για την ακρίβεια) φέρνει για τον «συνήγορο του πολίτη» η παράγραφος που αφορά την «Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης» που υπάρχει στην Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ που συζητά η βουλή.

Αφού ουσιαστικά βάζει, όπως φαίνεται στην σχετική αιτιολογική έκθεση, την ανεξάρτητη αρχή τουλάχιστον στην ίδια θέση, αν όχι πιο πάνω ως προς τις υπηρεσιακές διαδικασίες. Και φυσικά το επόμενο βήμα θα είναι όπως όλοι καταλαβαίνουν ο έλεγχος να επεκταθεί και στις Ένοπλες Δυνάμεις αφού όλο και περισσότερο εμπλέκονται σε «πολιτικού χαρακτήρα» καθήκοντα (πχ hotspots).

Θεωρητικά η κυβέρνηση έτσι θέλει να ελέγξει αποτελεσματικότερα αυθαιρεσίες που πιθανώς συμβαίνουν…Άν όμως είναι έτσι και αν υπάρχει εδραιωμένη η πεποίθηση πως υπάρχουν περιστατικά αυθαιρεσιών δεν θα ήταν πιο απλό να φροντίσει να μην υπάρχουν εξ΄αρχής αυθαιρεσίες (εκπαίδευση, αξιολόγηση, ηγεσία, κτλ) αντί να ψάχνει εκ των υστέρων και μάλιστα με «εξωτερικό» μηχανισμό την διερεύνηση τους;

Διαβάστε όλο το άρθρο 55 στην ιστοσελίδα της βουλής

Advertisements